System zarządzania flotą

Profesjonalizm

Stale rosnąca liczba obsługiwanych pojazdów, dynamiczny rozwój aplikacji, a także wdrażanie szeregu procesów usprawniających zarządzanie firmą jest dowodem na oferowany przez nas poziom współpracy.

Nowoczesność

Zaawansowana funkcjonalnie aplikacja on-line służąca m. in. do określania pozycji pojazdów w czasie rzeczywistym, odczytu danych z komputera pokładowego pojazdu czy kontroli paliwa z wykorzystaniem innowacyjnych instrumentów pomiarowych.

Konkurencyjność

Zakres oferowanych usług przy niskich kosztach wdrożenia umożliwia szybki zwrot inwestycji w system ActiveGPS jako skuteczne narzędzie controllingu.

Intuicyjność

Łatwość obsługi i krótki czas dotarcia do odpowiednich funkcji umożliwia efektywne wykorzystanie firmowych pojazdów.

System zarządzania flotą

System zarządzania flotą pojazdów - to zaawansowana funkcjonalnie aplikacja on-line wykorzystująca system nawigacji satelitarnej GPS do określania pozycji pojazdów oraz system GSM do przesyłu danych pobranych z odbiorników zainstalowanych w pojeździe.

Urządzenia te rejestrują i kontrolują parametry pojazdu precyzyjnie lokalizując położenie pojazdu. Następnie dane przesyłane są za pośrednictwem sieci GSM do serwera ACTIVEO. Transmisja odbywa się w trybie GPRS. Klient uzyskuje dostęp do danych poprzez przeglądarkę internetową. Dobór odpowiednich urządzeń pomiarowych oraz właściwa ich konfiguracja sprawi, że ActiveGPS jako system zarządzania flotą pojazdów przyniesie oczekiwane rezultaty w postaci znaczącej redukcji kosztów związanych z utrzymaniem floty samochodowej oraz parku maszyn.

Najważniejsze funkcje naszego systemu


Monitoring GPS

Monitoring on-line to podstawowa i najważniejsza funkcja aplikacji ActiveGPS.
Oferujemy kompleksowe i rzetelne dane o flotach pojazdów i pracownikach. Informacje te przyczyniają się do wzrostu oszczędności i wydajności pojazdów firmowych. ActiveGPS umożliwia skuteczną kontrolę i zarządzanie nad mobilnymi zasobami firmy. Poprawia bezpieczeństwo i komfort pracy, likwiduje nadużycia oraz optymalizuje koszty eksploatacji pojazdów wpływając tym samym na poprawę rezultatów.

Wybrane elementy systemu:

 • lokalizacja pojazdów w czasie rzeczywistym;
 • historia przebytych tras;
 • zliczanie czasu jazdy i postojów na włączonym i wyłączonym zapłonie;
 • analiza prędkości;
 • zliczanie przejechanych kilometrów;
 • czas pracy pojazdu.

Dowiedz się więcej o Lokalizator i monitoring GPS pojazdów »
Kontrola paliwowa
Najważniejsze funkcje systemu zarządzania 􀁎otą

Kontrola paliwowa

Wykorzystanie odpowiednich technologii oraz zaawansowany algorytm paliwowy umożliwiający analizę tankowań i upustów sprawi, że pomiar zużytego paliwa będzie faktyczny i dokładny. ActiveGPS do kontroli paliwa wykorzystuje sondy paliwowe - hydrostatyczne, ultradźwiękowe; magistralę CAN - dane z komputera pokładowego oraz pływak fabryczny.

Cechy modułu kontroli paliwowej:

 • Interaktywna prezentacja z możliwością swobodnego generowania danych oraz eksportu do plików pdf. xls, csv;
 • pomiar paliwa dzięki odpowiednim urządzeniom pomiarowym (sondy paliwowe, pływak, szyna CAN);
 • możliwość porównywania ilości zatankowanego paliwa z ilością paliwa na fakturze paliwowej;
 • wgląd w miejsca tankowań i upustów paliwa;
 • pomiar średniego zużycia paliwa;
 • pomiar całkowitego zużycia paliwa;
 • informacja o odchyleniu od normy średniego spalania.

Dowiedz się więcej o Kontrola paliwowa »

Raporty i analizy

Przedstawienie odpowiednich parametrów indywidualnych pojazdów jak i całych flot w postaci interaktywnych tabel i wykresów umożliwia szybką ocenę i analizę osiągniętych wyników. Wpływa to na wyeliminowanie nadużyć i optymalizację kosztów firmy.

System ActiveGPS umożliwia generowanie cyklicznych raportów zbiorczych. Raporty są automatycznie wysyłane na dowolny adres mailowy podany przez użytkownika. Mogą obejmować dowolny zakres czasowy i dotyczyć wybranej funkcjonalności mobilnych zasobów. ActiveGPS oferuje dostęp do ponad 15 raportów z możliwością eksportu treści i danych graficznych do pdf, xls, csv.

Dowiedz się więcej o Rozliczanie diet i delegacji - MiLOG »
Raporty i analizy
Komunikacja online

Komunikacja online

ActiveGPS udostępnia szybką, bezpieczną i tanią komunikację z wybranym kierowcom. Dzięki wysyłaniu i otrzymywaniu komunikatów tekstowych do/od konkretnego pojazdu oraz wyznaczaniu punktów docelowych i tranzytowych trasy, ActiveGPS zapewnia nadzór nad wszystkimi elementami prawidłowego łańcucha dostaw. Dzięki pełnej kompatybilności z komunikatorami GARMIN otrzymujemy także dożywotni dostęp do najbardziej aktualnych i dokładnych map Europy przystosowanych zarówno do pojazdów osobowych jak i ciężkich.

Funkcje modułu:

 • dwukierunkowa komunikacja na linii użytkownik aplikacji-kierowca;
 • definiowanie tras pojazdów z poziomu mapy lub wyszukiwarki adresów ActiveGPS;
 • transfer miejsc docelowych i punktów pośrednich do nawigacji kierowcy;
 • tunelowanie trasy pojazdu(kontrola korytarza, w którym porusza się pojazd).

Dzięki ActiveGPS użytkownik otrzymuje bezpłatną i dożywotnią aktualizację map drogowych Europy wraz z bieżącymi informacjami o ruchu drogowym na całym kontynencie

Dowiedz się więcej o Komunikacja z kierowcami »

Moduł alertów

ActiveGPS oferuje użytkownikowi dostęp do natychmiastowego przesyłania powiadomień o różnych typach akcji związanych z pojazdem i jego kierowcą.
Użytkownik otrzymuje także powiadomienia w sytuacji, kiedy nie jest zalogowany do panelu klienta poprzez wiadomość email lub sms. Komunikaty te mogą mieć charakter:

 • informacji;
 • ostrzeżeń;
 • alarmów;
Przykładowe powiadomienia systemu ActiveGPS:
 • przekroczona prędkość pojazdu;
 • niski poziom paliwa w zbiorniku;
 • nieautoryzowane uruchomienie pojazdu;
 • przekroczony przebieg pojazdu;
 • temperatura silnika;
 • nacisk na oś.

Moduł alertów
Czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy

Odczyty z tachografu cyfrowego i prezentacja danych na wykresie dobowo-godzinowym pozwalają na aktywny wgląd i kontrolę czasu pracy każdego z kierowców.

Skuteczna kontrola czasu pracy wpływa na:

 • Poprawę bezpieczeństwa kierowców i pozostałych użytkowników ruchu drogowego;
 • gwarancję terminowości dostaw;
 • wzrost konkurencyjności firmy;
 • uniknięcie kar.
Stosowanie się do zasad regulujących czas pracy kierowców oraz przepisowe przerwy w trakcie jazdy zapewniają bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

ActiveGPS umożliwia optymalne zarządanie czasem pracy kierowców, oferując moduł kontroli czasu pracy, który umożliwia:
 • odczytywanie online stanu czasu pracy danego kierowcy;
 • indentyfikację kierowcy poprzez odczyt numeru karty kierowcy;
 • zbiorcze zliczanie czasów pracy kierowcy, z rozróżnieniem każdego kierowcy;
 • przejrzystą prezentację graficzną w dowolnie zdefiniowanym okresie;
 • stały wgląd w aktualny stan czasu pracy.

Dowiedz się więcej o Ewidencja czasu pracy kierowców »

Czas pracy pojazdu

ActiveGPS poza kontrolą czasu pracy kierowcy zapewnia analizę pracy pojazdu dając wgląd w jego status i stan. Dzięki ActiveGPS wzrasta bezpieczeństwo Twojej floty!
Wybrane elementy modułu:

 • prezentacja danych na wykresie dobowo godzinowym z rozróżnieniem na: jazdę/postój na włączonym zapłonie/postój na wyłączonym zapłonie;
 • intuicyjne zobrazowanie czasu pracy uruchomionych przystawek odbioru mocy ( np. kiper, dźwig, hds, pług itp) ;
 • czytelna prezentacja aktywności pojazdu i ewidencja jego czasu pracy;
 • możliwość sprawdzenia każdego zdarzenia (jazda, postój) na mapie satelitarnej;
 • ewidencja czasu pracy pojazdu z możliwością generowania dowolnego okresu.

Dowiedz się więcej o Śledzenie i pozycjonowanie pojazdów »
Czas pracy pojazdu
Sonda paliwowa

Sonda paliwowa

W firmach wykorzystujących flotę pojazdów do codziennych czynności około 30-40% kosztów związanych jest z zużyciem paliwa. W przypadku uzasadnionych podejrzeń związanych ze zbyt wysokim zużyciem paliwa w przedsiębiorstwie zalecamy instalację sond paliwowych. Wykorzystywane przez nas urządzenia najdokładniej odzwierciedlają ruch paliwa oferując jego szczegółowy pomiar w pojazdach. Instalując sondy w zbiornikach znacząco obniżamy koszty przedsiębiorstwa.

ActiveGPS oferuje jeden z najbardziej zaawansowanych algorytmów obliczania poziomu paliwa wsparty zdalną kalibracją sond bez potrzeby czasochłonnego i obarczonego wysokim ryzykiem błędu litrażowania zbiorników.

Instalacja sond daje dostęp do następujących informacji ActiveGPS:

 • ewidencja tankowań – wpisywanie ręczne lub import z pliku;
 • analiza upustów paliwowych;
 • ewidencja ilości paliwa w zbiornikach pojazdów na początku i końcu analizowanego okresu;
 • Możliwość porównania zatankowanego paliwa z wartościami z faktur;
 • analiza zużycia rzeczywistego i normatywnego – przepał / oszczędność;
 • średnie zużycie paliwa oraz ilość zużytego paliwa w zdefiniowanym zakresie w oparciu o spalanie rzeczywiste, faktury, a nawet normatyw;
 • zużycie paliwa na 1mth;
 • przejrzysta analiza graficzna zużycia paliwa oraz poszczególnych tankowań i ubytków;

Eco driving

Rozbudowany dział aplikacji ActiveGPS pozwalający na definiowanie stylu jazdy kierowcy oraz wpływający na jej ekonomię. Szybkie i wygodne ustawienia maksymalnej prędkości pojazdu, gwałtownych hamowań oraz nagłych przyspieszeń dają pełny wgląd użytkownikowi ActiveGPS w sposób jazdy konkretnego kierowcy. Właściwy dobór ustawień pozwala na zaoszczędzenie spalanego paliwa pojazdu powodując znaczące oszczędności floty oraz zwiększając ochronę środowiska.

W module eco driving monitorowanych jest wiele parametrów, które wpływają na ekonomikę jazdy i zużycie paliwa. Są to:

 • przyspieszenia;
 • hamowania;
 • prędkości obrotowej silnika;
 • nacisk na pedał przyspieszenia;
 • prędkości jazdy.

Eco driving
Przypomnienia

Przypomnienia

ActiveGPS oferuje od teraz dostęp do niezwykle przydatnego modułu przypomnień.
Dzięki ActiveGPS zaplanujesz każdy element eksploatacji całej floty!

Moduł przypomnień w prosty i przejrzysty sposób pozwala na ustawienia odpowiedniego komunikatu na temat stanu pojazdu lub grupy aut. Aplikacja za pomocą e-maila, smsa lub pop-upu przypomni użytkownikowi o zbliżającym się przeglądzie pojazdu, wymianie oleju, opon czy paska rozrządu.

Dzięki ActiveGPS unikniesz ewentualnych kar związanych z brakiem ubezpieczenia pojazdu, gdyż aplikacja sama wyśle do Ciebie komunikat o zbliżającym się wygaśnięciu ubezpieczenia.

Wykupiłeś Drogi Pakiet przeglądów gwarancyjnych dla swojej floty? Z ActiveGPS każda wizyta w serwisie zawsze będzie na czas!

URZĄDZENIA


Dobór odpowiednich urządzeń pomiarowych oraz właściwa ich konfiguracja sprawi, że system przyniesie oczekiwane rezultaty w postaci znaczącej redukcji kosztów związanych z utrzymaniem floty samochodowej oraz parku maszyn.

Nasze urządzenia oferują następujące funkcje:

ActiveStandard:

 • lokalizacja pojazdów w czasie rzeczywistym (aktualizacja pozycji co 15 – 30 sekund na terenie PL+UE);
 • dostęp do trzech map;
 • historia przebytej trasy;
 • zliczanie przejechanych kilometrów;
 • zliczanie czasu jazdy i postojów na włączonym i wyłączonym zapłonie;
 • analiza prędkości;
 • czas pracy pojazdu;
 • definiowanie stref (określanie na mapie tzw. aktywnych obszarów [dowolna liczba]. W przypadku przekroczenia strefy przez wybrany pojazd [grupę] użytkownik otrzymuje informację o miejscu, godzinie i pojeździe drogą mailową, smsem lub w formie pop-up w aplikacji).
CAN ActivePRO:

Zawiera wszystkie funkcje ActiveStandard oraz dodatkowo:
W przypadku przekroczenia strefy przez wybrany pojazd [grupę] użytkownik otrzymuje informację o miejscu, godzinie i pojeździe drogą mailową, smsem lub w formie pop-up w aplikacji).
 • Całkowite, średnie i chwilowe spalanie;
 • Czas, miejsce i ilość zatankowanego paliwa;
 • Czas, miejsce i ilości ewentualnych upustów;
 • Obroty silnika;
 • Nacisk na pedał gazu;
 • Temperatura silnika i oleju;
 • Czas pracy kierowcy;
 • Czas i miejsce uruchomionych przystawek w pojazdach (kipery, koguty - sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa, pługi, pompy, korki wlewu paliwa, haki, dźwigi itp.) z wyświetleniem informacji o ilości zużytego paliwa;
 • Historia Eco-Drive (gwałtowne przyspieszenia, hamowania, przekroczone obroty, nacisk na pedał gazu, prędkość),
 • Wyświetlone kontrolki na zegarach pojazdu (np. hamulec ręczny, pasy bezpieczeństwa, rodzaj włączonych świateł)
Sonda Paliwowa

zapewnia najdokładniejszy pomiar paliwa dając wgląd w następujące informacje:
 • wykrywanie tankowań i upustów (ilość, czas, miejsce);
 • ilość zużytego paliwa w czasie jazdy;
 • ilość zużytego paliwa na postoju;
 • ilość zużytego paliwa na godzinę pracy silnika;
 • średnie zużycie paliwa na 100km;
 • całkowite zużycie paliwa;
 • odchylenie od normy średniego spalania;
Garmin

 • Wygodne 5 lub 7 calowe wyświetlacze
 • bluetooth – intuicyjne połączenie z telefonem lub tabletem
 • dożywotnia i bezpłatna aktualizacja map drogowych Europy
 • informacje o aktualnym natężeniu ruchu
 • zaawansowane planowanie trasy
 • Realistyczny widok skrzyżowań
 • Asystent Pasa ruchu
 • Traffic 3D

Dzięki nam możesz zyskać:

30

Oszczędność paliwa

Dzięki zaawansowanym algorytmom naszego systemu, możesz zyskać aż do 30% redukcji zużycia paliwa.

22

Wzrost wydajności

wzrost konkurencyjności firmy poprzez wzrost efektywności zarządzanej floty i parku maszyn oraz obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów

25

Redukcję przebiegu

ponadto wzrost bezpieczeństwa pracownika, pojazdu lub ładunku a co za tym idzie obniżenie kosztów utrzymania floty

30

Oszczędność gotówki

zwiększenie wydajności pracy, możliwość kontroli eksploatacji pojazdu oraz optymalizacja procesów zachodzących w firmie

Jeżeli masz firmę:

Handlową

Dzięki bardzo szczegółowym raportom, kontrola floty handlowej nabierze nowej jakości. Pojawi się wspaniała możliwość nagradzania najoszczędniejszych pracowników.

Budowlaną

Dzięki ActiveGPS w końcu będziesz mógł lepiej kontrolować zużycie paliwa we wszystkich swoich maszynach budowlanych. Jesteśmy w stanie zamontować sondę do większości silników spalinowych każdego rodzaju.

Transportową lub dystrybucyjną

Oprócz oczywistych korzyści finansowych, zyskujesz również pełny podgląd transportu oraz zwiększasz bezpieczeństwo zarówno kierowcy jak i transportu.

Komunalną

Ponieważ nie tylko prywatne osoby stać na oszczędności. To właśnie największe floty mają najwięcej do zyskania. Pomóż swojemu miastu oszczędzać gotówkę. Pamiętaj, przyszli wyborcy na pewno to docenią.

Nasi partnerzy


Skontaktuj się z nami!

Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania!
Wspólnie zbudujemy optymalną ofertę, która zwróci się już po 3 miesiącach.

Dział Handlowy

Dział Obsługi

Dział Techniczny

Dział Serwisowy

+48 530 386 863
+48 533 320 203
+48 533 320 204
+48 530 434 152
+48 530 429 699
+48 533 320 202
+48 71 349 87 57
+48 607 457 665
+48 71 349 87 57
+48 533 320 204
+48 71 349 87 57
+48 533 989 320

Activeo sp. z o.o., ul. Stanisławowska 52/7, 54-611 Wrocław, NIP 8943011056,Regon 021391978, wpisana do KRS pod numerem 0000369887, KRS wydany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego., Kapitał zakładowy 50 000 zł, opłacony w całości.


©2014 Created by Activeo It Systems