Odczyt z tachografu cyfrowego i prezentacja danych na wykresie dobowo-godzinowym pozwalają na aktywny wgląd i kontrolę czasu pracy każdego z kierowców. ActiveGPS znacznie zwiększa wydajność pracy kierowców i zapewnia im więcej bezpieczeństwa. Sytuacje sporne wynikłe ze złamania lub naruszenia przepisów przez kierowców są teraz łatwe i szybkie do oceny czy weryfikacji. Wszystkie prezentowane informacje są pozyskiwane bezpośrednio z tachografów pojazdów będąc w pełni zgodnymi z rozporządzeniem PE 561/2006.

Ewidencja czasu pracy kierowców wpływa na:

  • Poprawę bezpieczeństwa kierowców i pozo-stałych użytkowników ruchu drogowego;
  • Gwarancję terminowości dostaw;
  • Wzrost konkurencyjności firmy;
  • Uniknięcie kar.

Stosowanie się do zasad regulujących czas pracy kierowców oraz przepisowe przerwy w trakcie jazdy zapewniają bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

ActiveGPS umożliwia optymalne zarządzanie czasem pracy kierowców, oferując moduł kontroli czasu pracy, który umożliwia:

  • Odczytywanie online stanu czasu pracy i odpo-czynku danego kierowcy (29-dniowy okres);
  • Automatyczną identyfikację kierowcy (imię i nazwisko) poprzez odczyt numeru karty kierowcy;
  • Zbiorcze zliczanie wszystkich możliwych statusów kierowcy, z uwzględnieniem załóg dwuosobowych;
  • Asystent czasu odpoczynków;
  • Przejrzystą prezentację graficzną w dowolnie zdefiniowanym okresie;
  • Stały wgląd w aktualny stan czasu pracy.
Ewidencja czasu pracy kierowców
Rozwiń swoją firmę razem z ActiveGPS!
Dzięki nam zyskasz lepszą kontrolę transportu, pomożemy Ci wynieść Twój biznes na następny poziom.

Zapraszamy do kontaktu!

Monitoring GPS pojazdów - Active GPS

©2014 Created by Activeo It Systems