Monitoring pojazdów – alerty

ActiveGPS oferuje użytkownikowi dostęp do natychmiastowego przesyłania powiadomień o różnych typach akcji związanych z pojazdem i jego kierowcą. Moduł pracuje bez jakichkolwiek przerw – w systemie 24/7 dzięki czemu użytkownicy są informowani o wybranych przez siebie aspektach na bieżąco i bez opóźnień.

Użytkownik otrzymuje także powiadomienia w sytuacji, kiedy nie jest zalogowany do panelu klienta poprzez wiadomość email lub sms. Komunikaty te mogą mieć charakter: informacji, ostrzeżeń lub alarmów.

Przykładowe powiadomienia systemu ActiveGPS:

• Przekroczona prędkość pojazdu
• Niski poziom paliwa w zbiorniku
• Ubytek paliwa w zbiorniku pojazdu
• Wzrost temperatury w chłodni
• Nieautoryzowane uruchomienie pojazdu
• Przekroczony przebieg pojazdu
• Przekroczona temperatura silnika
• Przekroczony nacisk na oś

Wszystkie funkcje systemu ActiveGPS: