Strona główna » Cennik

Cennik usług

ActiveGPS umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji systemowych w pojazdach poruszających się na terenie Polski, Unii Europejskiej i całego świata.

Cena usługi abonamentowej zależna jest od poszczególnych regionów. Wysokość opłaty abonamentowej uzależniona jest od obszaru po jakim poruszają się pojazdy. W ramach opłaty abonamentowej klient dostaje: dostęp do serwera komunikacyjnego, panel klienta w systemie ActiveGPS, szkolenia wprowadzające, 3 mapy cyfrowe, stały transfer danych z rejestratora do systemu ActiveGPS, regularne zabezpieczanie i zapisywanie historii pojazdów na serwerach Activeo, wsparcie techniczne, cykliczne aktualizacje systemu ActiveGPS.

(odpowiemy na pewno w czasie krótszym niż 24h)
Wolisz porozmawiać? Zadzwoń pod numer +48 533 320 204

Czym wyróżnia się usługa ActiveGPS?

ActiveGPS oferuje jeden z najbardziej zaawansowanych algorytmów obliczania poziomu paliwa, wsparty zdalną kalibracją sond bez potrzeby czasochłonnego i obarczonego wysokim ryzykiem błędu litrażowania zbiorników. To także unikalne funkcje oraz prosta optymalizacja kosztów. To się opłaca!

Unikalne funkcje systemu ActiveGPS

Stan pojazdu, moduł alertów, czas pracy kierowcy, eksploatacja pojazdu, moduł komunikacji, diety i ryczałty, moduł raportów, kontrola paliwowa, moduł eco-drive, moduł wzniesień, moduł obszarów aktywnych, tachograf oraz zdalne pobieranie danych DDD a także status floty i ochrona pojazdu.

 

Czytaj więcej…

Dedykowany algorytm obliczania poziomu paliwa

Ewidencja tankowań – wpisywanie ręczne lub import z pliku, analiza upustów paliwowych, ewidencja ilości paliwa w zbiornikach pojazdów na początku i końcu analizowanego okresu, możliwość porównania zatankowanego paliwa z wartościami z faktur, analiza zużycia rzeczywistego i normatywnego – przepał/ oszczędność, średnie zużycie paliwa oraz ilość zużytego paliwa w zdefiniowanym zakresie w oparciu o spalanie rzeczywiste, faktury, a nawet normatyw, zużycie paliwa na 1mth, przejrzysta analiza graficzna zużycia paliwa oraz poszczególnych tankowań i ubytków.

 

Czytaj więcej…

Poprawa bezpieczeństwa, optymalizacja oraz oszczędności

System ActiveGPS to wymierne korzyści: całodobowy wgląd w pozycję pojazdu oraz historię jego trasy, monitoring stanu parametrów pojazdu (czas jazdy, ilość paliwa w zbiorniku, etc.), planowanie tras i ich ewidencja pozwalająca na optymalne skrócenie przebytych przez pojazd kilometrów, redukcja pustych przejazdów, redukcja postojów na włączonym silniku obniżająca spalanie paliwa…

 

Czytaj więcej…

14 dni darmowego testu

W ramach testów oferujemy konto, które zapewnia dostęp do wszystkich głównych funkcji systemu ActiveGPS

zakładając konto zgadzasz się z warunkami