Strona główna » Ewidencja czasu pracy kierowców

Ewidencja czasu pracy kierowców

Jedną z najważniejszych funkcjonalności systemu ActiveGPS jest możliwość dokładnego ewidencjonowania czasu pracy kierowców zatrudnionych w firmie wraz z możliwością uzyskiwania o nich bardzo szczegółowych danych. Funkcjonalność podstawowa. Najważniejszą, podstawową funkcjonalnością mechanizmu ActiveGPS jest dostarczanie informacji na temat czasu pracy i odpoczynku danego kierowcy. Informacje są dostępne online, a bez konieczności specjalnego archiwizowania możliwe jest uzyskanie danych do 29 dni wstecz. 

Ewidencja czasu pracy kierowców z ActiveGPS to przede wszystkim zdalna kontrola pracy kierowców i prowadzony w czasie rzeczywistym monitoring czasu pracy kierowców. Wszystko natychmiast jest dostępne i wiedza jest pełna. Ważne jest jednak też to, jak wiedza jest zbierana i podawana. Active GPS jest w stanie samodzielnie rozpoznawać kierowcę po numerze jego karty kierowcy. Nie ma najmniejszego problemu z ewidencjonowaniem czasu pracy w załogach dwuosobowych. Będzie w stanie dokładnie rozdzielić aktywność obu kierowców.

Uzyskane dane można przedstawiać w postaci raportów zbiorczych. Można na przykład zliczać czas jazdy lub sumować okresy odpoczynku. Wszystkie dane mogą zostać przedstawione w wygodnej formie graficznej. Bardzo przystępny jest też jeden z podstawowych trybów wyświetlania danych, czyli w ujęciu dobowym, dzięki któremu można się dowiedzieć, jak wyglądała ostatnia doba kierowcy.
Mechanizm jest w pełni zgodny z unijnym rozporządzeniem numer 561/2006.

ActiveGPS to również optymalne zarządzanie czasem pracy kierowców, oferując moduł, który umożliwia:

• Odczytywanie online stanu czasu pracy i odpoczynku danego kierowcy (29-dniowy okres) • Automatyczną identyfikację kierowcy (imię i nazwisko) poprzez odczyt numeru karty kierowcy • Zbiorcze zliczanie wszystkich możliwych statusów kierowcy, z uwzględnieniem załóg dwuosobowych • Asystent czasu odpoczynków • Przejrzystą prezentację graficzną w dowolnie zdefiniowanym okresie • Stały wgląd w aktualny stan czasu pracy

Odczyty z tachografu cyfrowego i prezentacja danych na wykresie dobowo-godzinowym pozwalają na aktywny wgląd i kontrolę czasu pracy każdego z kierowców. ActiveGPS znacznie zwiększa wydajność pracy kierowców i zapewnia im więcej bezpieczeństwa. Sytuacje sporne wynikłe ze złamania lub naruszenia przepisów przez kierowców są teraz łatwe i szybkie do oceny czy weryfikacji. Wszystkie prezentowane informacje są pozyskiwane bezpośrednio z tachografów pojazdów będąc w pełni zgodnymi z rozporządzeniem PE 561/2006.

Wszystkie funkcje systemu ActiveGPS: