Strona główna » Czas pracy maszyn budowlanych

Czas pracy maszyn budowlanych

Dokładne kontrolowanie czasu pracy maszyn budowlanych i ich operatorów jest sposobem nie tyle na pilnowanie swoich pracowników, ale na optymalizację wykorzystania maszyn oraz redukowanie zużycia paliwa. ActiveGPS jest w stanie dostarczyć szczegółowych informacji, które pozwolą na  osiągnięcie znakomitych rezultatów na tym polu.

Podstawowym celem, dla którego wykorzystuje się aplikację ActiveGPS, jest ewidencja czasu pracy maszyn budowlanych. Dzięki temu narzędziu możliwe jest bardzo dokładne wskazanie, które maszyny, gdzie i w jakim czasie pracowały, a nawet w możliwe jest określenie, jaki rodzaj pracy był wykonywany, chociaż oczywiście w tym aspekcie istnieją pewne ograniczenia. Najważniejsze jest rozpoznanie czasu pracy na biegu jałowym, jak również skorelowanie czasu pracy operatora z czasem pracy urządzenia. Na tym polu istnieje najwięcej możliwości do dokonania skutecznych optymalizacji.

Realny czas pracy maszyn jest idealnym fundamentem, na którym można budować zasady efektywniejszego wykorzystania wszystkich posiadanych przez firmę zasobów, jak również określenia, w jaki sposób pracownicy mogą efektywniej wykorzystywać swój czas. Wszystkie te elementy razem pozwalają na realizację większej ilości celów w ciągu jednego dnia pracy, jak również zmniejszają ilość paliwa niezbędną do wykonania pojedynczego zadania. 

Raportowanie danych w aplikacji ActiveGPS jest bardzo wygodne oraz przejrzyste, dzięki czemu można już na pierwszy rzut oka wyciągnąć pierwsze wnioski, a potem przejść do pogłębionej analizy.

Aplikacja ActiveGPS dostarcza kompletnych informacji na temat faktycznego czasu pracy maszyny z uwzględnieniem czasu pracy na biegu jałowym. Na podstawie pobieranych i analizowanych danych system dostarcza użytkownikom informacje o rzeczywistej eksploatacji maszyny w powiązaniu z czasem pracy operatora. Informacje te umożliwiają użytkownikom aplikacji podnosić standardy gospodarki paliwowej parku maszynowego poprzez rzetelną analizę wykorzystania paliwa w trakcie pracy maszyny.

Wszystkie funkcje systemu ActiveGPS: