Strona główna » Zdalne pobieranie plików z tachografu

Zdalne pobieranie plików z tachografu

Dzięki ActiveGPS powrót pojazdu do bazy w celu odczytania danych zapisanych na tachografie i karcie kierowcy nie jest już konieczny! Z ActiveGPS obniżasz koszty transportu i prowadzenia firmy!

Zdalny zapis informacji zarówno z tachografu jak i karty kierowcy nie wymaga ani ingerencji kierowcy ani wyposażenia firmy w specjalne czytniki zewnętrzne. Co więcej, włożenie karty przedsiębiorstwa do tachografu nie jest od teraz jedynym warunkiem poprawnego odczytania i zapisania danych pojazdu.

ActiveGPS jest kompatybilny z większością dostępnych na rynku tachografów. Wyjątek stanowią starsze modele analogowe oraz te, które nie posiadają funkcji zdalnej współpracy.

Przy pomocy ActiveGPS autoryzacja i połączenie odbywa się zdalnie dzięki instalacji w pojeździe odbiornika Tachograph Data Reader (TDR) i skomunikowaniu go z zamontowanym w samochodzie rejestratorem GPS/GPRS. Jedynym warunkiem poprawnego zapisania danych jest dostęp komputera firmy do sieci Internet i aplikacji ActiveGPS. Cała procedura możliwa jest poprzez sieć GSM zarówno w sieci macierzystej jak i w sieci ROAMING.

Aby poprawnie przeprowadzić odczytanie, zapisanie danych tachografu i karty kierowcy TDR musi zostać podłączony do rejestratora GPS/GPRS oraz tachografu pojazdu. Dodatkowo, karta przedsiębiorstwa, za pomocą odpowiedniego czytnika, musi być podłączona do komputera uprawnionego pracownika firmy. Prawidłowo umiejscowiona w czytniku służy do autoryzacji połączenia z tachografem pojazdu, będąc jednocześnie miejscem zapisu danych samochodu.

Po wydaniu polecenia w aplikacji ActiveGPS przez pracownika firmy następuje przesłanie danych z tachografu pojazdu do karty przedsiębiorstwa zainstalowanej w czytniku podłączonym do komputera. Cała procedura autoryzacji i zapisu jest widoczna na piktogramie tachografu pojazdu i trwa znacznie szybciej niż dotychczas. Po jej ukończeniu następuje zamknięcie połączenia pomiędzy kartą przedsiębiorstwa a tachografem, dzięki czemu pracownik przedsiębiorstwa może wydać w aplikacji ActiveGPS następne polecenie sczytania danych z innego tachografu. Wszystkie zapisane dane przechowywane są na zabezpieczonych i szyfrowanych serwerach ActiveGPS umożliwiając użytkownikom naszej aplikacji wielokrotny transfer danych na kartę przedsiębiorstwa.

Wszystkie funkcje systemu ActiveGPS: