Ewidencja czasu pracy kierowców

ActiveGPS to również optymalne zarządzanie czasem pracy kierowców, oferując moduł, który umożliwia:

• Odczytywanie online stanu czasu pracy i odpoczynku danego kierowcy (29-dniowy okres) • Automatyczną identyfikację kierowcy (imię i nazwisko) poprzez odczyt numeru karty kierowcy • Zbiorcze zliczanie wszystkich możliwych statusów kierowcy, z uwzględnieniem załóg dwuosobowych • Asystent czasu odpoczynków • Przejrzystą prezentację graficzną w dowolnie zdefiniowanym okresie • Stały wgląd w aktualny stan czasu pracy

Odczyty z tachografu cyfrowego i prezentacja danych na wykresie dobowo-godzinowym pozwalają na aktywny wgląd i kontrolę czasu pracy każdego z kierowców. ActiveGPS znacznie zwiększa wydajność pracy kierowców i zapewnia im więcej bezpieczeństwa. Sytuacje sporne wynikłe ze złamania lub naruszenia przepisów przez kierowców są teraz łatwe i szybkie do oceny czy weryfikacji. Wszystkie prezentowane informacje są pozyskiwane bezpośrednio z tachografów pojazdów będąc w pełni zgodnymi z rozporządzeniem PE 561/2006.

Wszystkie funkcje systemu ActiveGPS: