Czas pracy maszyn budowlanych

Aplikacja ActiveGPS dostarcza kompletnych informacji na temat faktycznego czasu pracy maszyny z uwzględnieniem czasu pracy na biegu jałowym. Na podstawie pobieranych i analizowanych danych system dostarcza użytkownikom informacje o rzeczywistej eksploatacji maszyny w powiązaniu z czasem pracy operatora. Informacje te umożliwiają użytkownikom aplikacji podnosić standardy gospodarki paliwowej parku maszynowego poprzez rzetelną analizę wykorzystania paliwa w trakcie pracy maszyny.

Wszystkie funkcje systemu ActiveGPS: